De 22 kaarten van de Grote Arcana staan symbool voor de diverse stadia van ons leven voor; van de geboorte tot de dood. Het begint bij de Dwaas; de pasgeboren naïeveling, en eindigt bij de Wereld. Ons einddoel van de reis. 
De kaarten zijn genummerd in Romeinse cijfers van 0 tot XXI en hebben allen een naam, zoals De Duivel, de Dood of het Oordeel.